Farsangi imahét Csömörön

Az idei farsangi imahéten is sok lelki útravalóval gazdagodhatott a gyülekezet.

Az alkalomról az alább olvasható cikk jelent meg Boda Zsuzsa tollából egyházunk országos hetilapjának, az Evangélikus Életnek március 16-ai számában. A gyülekezeti honlapunkon látható képeket Karancsi Rudolf készítette.

 

Hatvannegyedszer töltötték az ige fénye és süteményekkel teli tányérok mellett a csömöri evangélikusok farsang utolsó és böjt első napjait a hagyományos farsangi imahéten. A március 2. és 9. közötti napokon estéről estére más-más vendég igehirdető adott lelki útravalót. A sorozat záróalkalma a vasárnap délelőtti istentisztelet volt.

1950-ben a csömöri evangélikus imaközösségi tagok szokatlan kéréssel keresték meg akkori lelkészüket: a farsang utolsó három és a böjt első néhány napját igei közösségben akarták eltölteni. És hogy a farsangi hangulatot se kelljen nélkülözniük, került tea és sütemény is az asztalra. Két évvel később hívták meg először Túrmezei Erzsébet diakonissza testvért, költőnőt, majd idővel egyre több vendég szolgáló vett részt ezeken az estéken.

Az idei alkalmakon Lindákné János Zsuzsanna hévízgyörki és Török Anett erdőkertesi lelkésznő, Mekis Ádám, az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperese, egyben acsai, Domokos Tibor fancsali, Selmeczi Lajos monori és Kertész Géza nyugdíjas lelkész szolgált. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemről csütörtökön Bódi Emese latin–művészettörténet szakos tanár volt a vendég, míg a vasárnapi istentiszteleten dr. Varga Gyöngyi, az Ószövetségi Teológiai Tanszék docense hirdetett igét.

A csömöriek különösen is örültek a korábbi hatodévesükkel, Domokos Tiborral és családjával való találkozásnak. A fancsali lelkész a tőle megszokott derűvel tett bizonyságot arról a Krisztusról, akiben „nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban” (Gal 3,28). Akinek segítségével a Fancsal–Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben is leküzdhetők a válaszfalak a gyülekezeti tagok és cigányok között. Akinek ereje bátorítást ad a nehéz helyzetekben, és képes testvéri közösséget kialakítani ott, ahol addig feszültségek uralkodtak.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események