A feltámadás ünnepe

Közösségünk kisebbjei és felnőtt tagjai az idei húsvétvasárnap napsütéses délelőttön ünnepelhették a feltámadás ünnepét.

A Vasárnapi iskolában az alkalom elején elbúcsúztattuk idei konfirmandusainkat, akik jövő hétvégén már nem lesznek a vasiban, mivel a konfirmáció előtti konfirmációs táborban készülnek a május első vasárnapján esedékes vizsgára.

A közös éneklés és imádság után kivételesen nem mentünk három csoportba, hanem a nagy teremben maradva kézműveskedtünk. Mindenki választhatott egy húsvéti makettet; ez a mini terepasztal Jézus jeruzsálemi sziklasírját jelképezte az elhengerített kővel – még egy igazi virág is díszítette a helyszínt! Az örömhírt átadó angyalt és Máriát minden vasis maga készítette el papírból. Nagyon szépek lettek, ahogy azt a fényképek is mutatják!

Az ünnepi istentisztelet liturgiájában ez alkalommal is ifjúságunk tagjai szolgáltak. Az igehirdetés után kórusunkkal közösen énekeltük az Evangélikus énekeskönyv egyik húsvéti énekét, majd az énekkar egy kétnyelvű – szlovák és magyar versszakú – korált adott elő.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események