„Hajlandó vagy-e áldozatot hozni Krisztusért?” Külmissziói nap Csömörön

 

Vízkereszt ünnepe egyben a misszió ünnepe is, éppen ezért egyházunk külmissziói egyesületének (EKME) képviselői a január 6-hoz legközelebbi vasárnap külmissziói napot tartottak Csömörön. A január 4-ei istentiszteleten B. Pintér Márta, az egyesület lelkészi vezetője szolgált igehirdetéssel, míg a délutáni szeretetvendégségen dr. Bálint Zoltán vízmérnök és felesége, dr. Bálintné Kis Beáta tartott vetítettképes előadást eddigi missziói szolgálataikról.

Az igehirdető az aznapra kiírt textus – 1Pét 4,12–19 – alapján tartott prédikációjában utalt arra, hogy amikor Péter apostol a fent idézett levelet papírra vetette, már javában zajlott a keresztényüldözés. A mártírokká lett első Krisztus-követők vére végül „magvetés” lett – folytatta az igehirdető –, mert minél jobban üldözték őket, annál többen csatlakoztak a keresztényekhez. Ennek titka pedig az, hogy a pogányok rácsodálkozhattak, micsoda erő rejlik a Szentlélekben, és a látszat ellenére milyen kegyelmet és szabadítást ad az Úristen a benne hívőknek. „A mai nap kérdése az, testvérem, hogy te hajlandó vagy-e áldozatot hozni Krisztusért?” – tette fel igehirdetésének záró kérdéseként B. Pintér Márta.

Az istentisztelet liturgiájának záró imádságában Johann Gyula helyi lelkész mellett az EKME jelenlévő tagjai is részt vettek, közöttük Zalán Péter, az egyesület világi elnöke.

A délutáni szeretetvendégségen i a külmissziói egyesület titkára röviden bemutatta az EKME munkáját. Ezután került sor a Bálint-házaspár előadására. S hogy a csömörieket ne csak a fényképek segítségével „varázsolják” Afrikába, Bea egy rögtönzött ruhabemutatóval tette szó szerint színessé az együttlétet.

A Pápua Új-Guinea, Kenya és Szomália országainak szegénynegyedeiben készült megrendítő képek és a hozzájuk fűzött élménybeszámolók ráirányították a hallgatóság figyelmét, milyen szegénységben élnek embertársaink a föld másik szegleteiben. Az előadók egyben beszámoltak arról a támogatói és pártfogói lehetőségről is, amely segítségével Magyarországról havi háromezer forintnyi adománnyal kenyai árvagyerekek naponta meleg ételhez juthatnak és iskolába járhatnak. Minderről bővebben a külmissziói egyesület honlapján lehet tájékozódni.

150106-kulmisszio-01k150106-kulmisszio-02k150106-kulmisszio-04k

150106-kulmisszio-06k150106-kulmisszio-07k150106-kulmisszio-08k150106-kulmisszio-09k150106-kulmisszio-10k150106-kulmisszio-11k150106-kulmisszio-12k150106-kulmisszio-13k150106-kulmisszio-15k150106-kulmisszio-17k

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események