1 20 21 22

Farsangi imahét, 2010. február 14–21.

Hatvanadik alkalommal rendeztük meg gyülekezetünkben az 1950-ben bibliakörös asszonyok kezdeményezésére és Solymár János lelkész támogatásával elindított – nálunk hagyományos, az országban egyedülálló – farsangi imahetünket.

A családias hangulatú estekre idén is részben a környéken szolgáló, főként újonnan beiktatott lelkészek látogattak el, alkalmat teremtve ezzel arra, hogy bemutatkozhassanak nekünk, és ők is jobban megismerjék a csömöri gyülekezetet. Többen képeket is hoztak magukkal, s a számítógép segítségével beszéltek gyülekezeteikről, tevékenységükről, missziójukról. Continue reading

Ökumenikus Imahét, 2010. január 17–24.

A közös, egyhetes áhítatsorozat gondolatát éppen száz esztendővel ezelőtt indították útjára a történelmi egyházak a skóciai Edinburgh-ból. 1910-ben ott tartottak a nagy egyházak először együtt templomi szertartást az ökumené (a gör. oikoumené gé, ‘az egész lakott földkerekség’ rövid formája, ma: a keresztények egységtörekvése) jegyében. Az akkor missziói tevékenységet folytatók kezdeményezték ezt, akik maguk is küzdöttek azzal a paradox helyzettel, hogy noha ugyanazt hirdetik a kereszténységről még semmit nem tudó népeknek, mégis a szétszakítottság jellemzi őket. Continue reading

30 év a gyülekezeti felügyelői tisztségben.

Beszélgetés Gubek Máriával, gyülekezetünk felügyelőjével

2009. november 15-én az istentisztelet keretében Johann Gyula lelkész egy gyönyörű virágcsokrot, templomunk bekeretezett fotóját és egy faragott feszületet nyújtott át kedves szavak kíséretében Gubek Máriának, megköszönve gyülekezetünkben végzett hűséges szolgálatát. E jubileum kapcsán elevenítettük fel a 30 év történéseit.

Continue reading

1 20 21 22

Napi ige

Gyülekezeti események