FÉBÉ Konferencia Piliscsabán – 2011

Minden év augusztusában tartják Piliscsabán a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület konferenciáját. Az idei programot „Az Apostolok cselekedetei” címmel, augusztus 18-21 között rendezték meg.

Az első nap – csütörtök – délutánján az érkezőket szeretetvendégséggel és igelapokkal várták. A nyitó áhítatot Veperdi Zoltán igazgató tartotta. A programok minden nap reggeli áhítattal kezdődtek és esti áhítattal fejeződtek be.

A pénteki nap igehirdetői:

Dr.Bácskai Károly: Az első Pünkösd – Ap.Csel. 2, 1-36.
Kőháti Dóra: Az apostolok fogsága, szabadulása – Ap.Csel.5, l7-42.
Győri János Sámuel: Saul megtérése – Ap.Csel. 9,1-22.
Johann Gyula: Péter Kornéliusz házában – Ap.Csel. 10, 34-48.

A szombati nap igehirdetői:
Mátyás Attila: Pál első missziói útja – Ap.Csel. 13, l-32.
Gertrud Heublein: Pál második missziói útja – Ap.Csel, 16,ll-31.
Veperdi Zoltán: Pál harmadik missziói útja – Ap.Csel. 18, 23-28. és 19, 1-l7.
Madocsai Miklós: Az evangélium célba ért – Ap.Csel. 28, ll-31.

Vasárnap morzsaszedő istentisztelttel és úrvacsoraosztással zárult a konferencia.

A csömöriek szép számmal (26 fő) vettek részt a pénteki napon, amikor Johann Gyula tiszteletes úr is szolgált.
Az igehirdetések után Szántó Vilmosné, Alföldi Júlia felolvasott négy rövid verset:

A nyelv

A nyelv csak egy jelentéktelen nagyságú húsdarab,
de romboló ereje annál hatalmasabb.
Mérgezett nyíl gyanánt szolgál az indulatnak,
röpitőpályája haragban fogant, gyilkos szavaknak.

Az ember a saját nyelvét nem szokta így vizsgálni,
de ha egy másik nyelv sérti, az nagyon tud fájni.
Nagy hiba, amikor kettős mértékkel mérünk,
magunkat felmentjük, mást meg elítélünk.

Figyelj most nagyon rám, testem, szívem, nyelven!
Nem szabad, hogy téged harag vezéreljen.
A szívben megfogant keserű indulat
találjon magának nyelvem nélkül utat.

Tereljem el magam higgadt értelemmel,
hogy az fogjon össze háborgó szívemmel.
Nyelvemnek eközben nincsen semmi dolga.
Nem uralhat engem, amikor csak szolga!

Nagyon vigyázzak rá, hogy senkit meg ne bántsak.
Ezért, nyelvem, alávetlek a megzabolázásnak.
Ha figyelmeztetnem kell, az egész rövid legyen,
Mély sebet ne üssön, másban kárt ne tegyen.

Értelmem! Szívemmel konzultálj meg mindent!
Ami felzaklatott, vele rendezd ott bent.
Ti mind szolgák vagytok, nem uralkodhattok,
mást sértő késztetést nyelvnek nem adhattok.

Hangolódjunk így rá az egy Alaphangra,
tudván, hogy Teremtünk, az Úr ezt akarja.
Ő az, akit nekünk mások elé élnünk
drága kiváltságunk, szent kötelességünk.

A világ Isten fiait sóvárogva várja,
ezért nagy feladat vár a tanítványra.
Szavam, mozdulatom ha ellentmond ennek,
fájdalmat okozok a szerető Istennek.

Ezért hát, nyelvem, csendet kell tanulnod!
Fölösleges szókkal kár az megzavarnod.
Hangom, te is segíts, fékezd a nyelvemet,
ne legyen más mozgatója, csak egy: a szeretet!

A szó,

A szó,
ha nincs mögötte
hiteles élet
semmivé lesz.
Sőt
ártása több, min a haszna.

Ezért,
mielőtt a szeretetről bármit mondanál,
szállj magadba:

Van-e szívedben
annyi szeretet,
hogy ellenségedet
ha nem is tudod
magadhoz ölelni,
de tudsz érte tenni
nem kelted rossz hírét
ellened amit vét
nem tartod számon
a sérelmedet
nem melengeted

Csak ezután szólj.
Előbb rajtad kell lássék
a tiszta szándék
s hogy milyen nagy erő
a szeretet.

A haladás az élő hit ismertetőjele

Akkor halad jó irányba a hit,
ha nem akar magyarázni semmit,
ha nem boncolgatja a megfejthetetlent,
és lehetőnek tartja a lehetetlent.

Akkor halad jó irányba a hit,
ha komolyan veszi, mit Jézus tanít.
ha mércéje nem más, mint Jézus maga,
elénk élt élete, nekünk mondott szava.

Akkor halad jó irányba a hit,
ha termi is a hit gyümölcseit.
ha felismerteti porszemnyi voltunkat,
segít Jézus-szemmel vizsgálni magunkat.

és a másik embert Jézus-szemmel látni…
Sötétségbe jutva türelmesen várni,
Lélek halk hangjára csendesen figyelni.
A többi isten dolga. A hit dolga csak ennyi.

A győzelemről

Kérded, Jézus győzelme miben állt?
Mindig az Atya intésére várt.
Nem szólt vagy tett előbb sohasem.
Imádkozott, és várt türelmesen.

Mi bizony várni nehezen tudunk,
jön az indulat, és máris futunk.
A szívünk gyakran ettől nyugtalan.
A türelmes szívnek békessége van.

Kérded, Jézus győzelme miben állt?
Hogyan győzte le a bűnt és a halált?
Úgy, hogy bennünket nagyon szeretett,
és tűrővé tette ez a szeretet.

Nálunk mit jelent e szó: győzelem?
Nem azt, hogy mindig igazunk legyen?
S olykor, ha mégis alulmaradunk,
az önsajnálattól majdnem meghalunk.

Kérded, Jézussal győztes hogy lehetsz?
Ha a harcot magaddal felveszed!
Az Ő győzelme nagy és szent titok,
Ha Úr fölötted – akkor győzni fogsz!

Isten szerint győzni nem lehet másként,
csak ha feláldozzuk magunkat másért.

Uram, csak Te segíthetsz nekem,
hogy a győzelmed enyém is legyen.

Pénteken a programok szünetében a jelenlévő érdeklődők meglátogatták a SILO társas otthont, melyet Endreffy Zoltán igazgató mutatott be az érdeklődőknek.

Elmondta, hogy 1990-ben a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület közgyűlése elhatározta, hogy Társas otthont hoz létre mozgássérült fiatal felnőtt emberek számára. 1924 óta Silónak nevezett ingatlanának területén. A terület egy szép nagy park, pavilonszerűen elrendezett épületekkel. Az épületek azoknak a támogató külföldi intézeteknek a nevét viselik, amelyek a felépítés költségét állták. Az otthonnak famegmunkáló műhelye van, nyomdája üzemel, 110 alkalmazottja van. A sérült lakóknak, dolgozóknak saját uszoda biztosítja a gyógyulást, a felüdülést. A famegmunkáló műhelyben elkészítették a budapesti állatkert makettjét, méretarányos állatait. A munkák igen látványosak, szemet gyönyörködtetőek, és zsűrizettek. Ízlésesen, minden igényt kielégítően készítették el egy óvoda teljes bútorzatát, asztalokat, székeket, szekrényeket, játszóbútorokat, fa játékokat stb., melyeket óvodák meg is rendelhetnek. Gyártásra van kapacitásuk. Ötleteik, lelkesedésük, terveik megkapóak. Nemrégiben nyújtottak be pályázatot a Mátyás templom makettjének elkészítésére.

Az igazgató sajnálattal mondta el, hogy kevés a megrendelésük, pedig számtalan egyházi óvoda van az országban. A munka nem csak az intézmény anyagi helyzetét javítaná, hanem ami fontosabb, a sérült emberek magáratalálásában, önbecsülésében, hasznosságuk, társadalmi elismerésükhöz jelentene óriási segítséget.

Túrmezei Erzsébet diakonissza költő sírja a csömöri temetőben.

A sír mellett álló pad Piliscsabán, a SILO Otthonban készült.

Az óvodai bútorokat és a fajátékokat is a piliscsabai otthon dolgozói készítették.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események