Ötven év örömben, bánatban és áldásokban

Családi örömben osztozhattak a gyülekezet templomban lévő tagjai június 24-én vasárnap, amikor is Baranyay Kálmán és felesége – lánykori nevén –, Solymár Ágnes Isten megerősítő áldását kérte a napra pontosan 50 évvel ezelőtt kötött házasságukra.

A vasárnap délelőtti istentisztelet liturgiáját Johann Gyula végezte, míg igehirdetéssel menyük, Baranyayné Rohn Erzsébet szolgált. Ez után került sor az ünneplők oltár elé állására. Megható volt, ahogyan Ági néni és Kálmán bácsi fia, Csaba a szüleit az oltárhoz hívta, majd ugyanarról az 1Kor 12,31b versről („Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat.”) prédikált, amelyről lelkésznagyapja ötven évvel ezelőtt az esküvőn. Az oltár előtt térdeplő pár fél évszázaddal ezelőtt az áldást osztó apai kezet, most pedig a szintén lelkész gyermek kezét érezhették fejükön.

„Kísérj el minket, / őrizd lépteinket, / Hogy ma az úton békességgel járjunk,/ Mindenütt, mindig kegyelmedben álljunk! / Dicsérjük Istent!” énekelte a gyülekezet az évfordulós pár által választott éneket. Igen, a Baranyay házaspár is elmondhatja, ez alatt az ötven év alatt az Isten elkísérte őket és őrizte lépteiket. Legyen ez így továbbra is!

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események