Végre!

Egy éve várt nemcsak Domokos Tibor erre a napra, hanem a gyülekezetünk is: a tavalyi hatodévesünket június 24-én, vasárnap délután végre lelkésszé szentelte Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke. A Nyíregyházán megtartott úrvacsorai ünnepi alkalomra a csömöriek egy huszonhárom fős delegációval érkeztek.

A tavalyi sikeres záróvizsgák után püspök úr Tibort Nyíregyházára küldte ki egy újabb gyakorlati évre, ahol – Luther-kabátban – minden lelkészi szolgálatot végezhetett. Az elmúlt időszakban egyaránt kipróbálhatta magát gyülekezeti munkában, valamint iskola- és kórházlelkészként is. Mivel nyíregyházi mentorai is megelégedésüket fejezték ki Tibor munkáját illetően, a püspök június utolsó vasárnapján lelkésszé szentelte őt mostani szolgálati helyén.

A nyíregyházi templomban az Erdélyből az ünnepségre érkezett család mellett a csömöri csapat tette ki a legnagyobb résztvevői létszámot. Ezen kívül a helyiek közül is eljöttek erre a napra. A megerősítő éneket, a Confirmát tizenhat lelkész énekelte – közöttük lelkészünkkel, Johann Gyulával.

Jó volt Tibort, Kristófot és a novemberi gyermekáldás elé néző Adélt újra látni! Sok áldást kívánunk nekik az új szolgálati helyükön.

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események