A Csömöri Evangélikus Egyházközség Tagjai részére

Kedves Testvéreink!

Az új munkaévünk kezdetén szeretettel köszöntjük Testvéreinket!

Körlevelünkkel tájékoztatni szeretnénk mindenkit az idei évben előttünk álló néhány programról, gyülekezetünk gazdasági helyzetéről és az ezzel kapcsolatos presbitériumi döntésről.

Szeptemberben folytatódnak illetve elindulnak gyülekezeti csoportjaink rendszeres alkalmai. Szeretettel hívjuk és várjuk csoportalkalmainkra az érdeklődőket. Szerdán esténként tartjuk a gyülekezeti bibliaórákat, utána pedig a kórus próbáit. Péntekenként este a fiatalok találkoznak az imaházban. Havonta egy szombaton az Öregifi csoport várja a középkorú érdeklődőket. Vasárnap 9-kor kezdődnek a vasárnapi iskolai alkalmak, 10.30-kor pedig az istentiszteletünk a templomban.

A tanévnyitó istentiszteletünkre szeptember 9-én vasárnap, 16 órakor kerül sor a templomban.

A konfirmációi oktatás az általános iskola 7. osztályos tanulói számára október első hetében kezdődik. Szeptember folyamán várjuk a jelentkezéseket.

Október 20-21-én gyülekezeti hétvégét tartunk Piliscsabán, szeretnénk erősíteni a különböző korosztályok kapcsolatát, hívunk és szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Kérjük, tájékozódjanak programjainkról az istentiszteleti hirdetésekből és az egyházközség honlapjáról: http://csomor.lutheran.hu/ 

A presbitérium megvizsgálta a gyülekezet gazdasági körülményeit, lehetőségeit és arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt évek során tapasztalt válság hatására jelentősen megváltoztak a gyülekezet anyagi körülményei is.

Szükségesnek tartjuk jelezni a gyülekezeti tagok felé, hogy rendszeres bevételeink (egyházfenntartói járulék, perselypénz, ingatlan bérleti díjak) nem fedezik a napi működésünk költségeit. Ha nem lennének áldozatos testvéreink, akik adományokkal támogatják közösségünket, akkor már adósságaink halmozódnának fel.

A fentiekre tekintettel a presbitérium döntése értelmében tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy a jövedelemmel rendelkező felnőtt egyháztagok által évente, fejenként átlagosan 8.000,- Ft egyházfenntartói járulék (felajánlás) befizetése szükséges ahhoz, hogy rezsi számláinkat, munkatársainkat és egyéb költségeinket kifizethessük, illetve a karbantartási munkákat és a szükséges felújításokat elvégezhessük, valamint a váratlan kiadásokra egy kis tartalékot képezzünk.

Néhány év adatait megnézve megállapítottuk, hogy a gyülekezetnek befizetett felajánlás, perselypénz és a nem céladomány összege nem emelkedett olyan mértékben, mint ahogy a fenntartási költségeink emelkedtek. Az SZJA mértékének csökkenésével (jelenleg 16%) ugyanannyi támogató személy adójának 1 százaléka abszolút értékben kevesebb lett, mint korábban volt (pl. 32%-os SZJA idején).

Országos egyházunk által közzétett ajánlás szerint a gyülekezeti tagoknak éves jövedelmük 1%-át kellene, hogy egyházfenntartói járulékként felajánlják ahhoz, hogy a gyülekezetek jó rendben működjenek. Ez azt jelentené, hogy pl. nettó 120-150 ezer Ft-os havi jövedelemnél évi 15-18 ezer Ft-ot kellene erre a célra áldozni. Úgy gondoljuk, hogy Csömörön ennél szerencsésebb a helyzetünk, ezért a presbitérium elegendőnek tartotta az évi 8 ezer Ft összeget. Az összeg tájékoztató jellegű, akinek módjában áll többet adni, annak külön is köszönjük, de természetesen, akinek szerényebb lehetőségei vannak, és nem tudja befizetni az ajánlott összeget, attól kisebb felajánlást is jó szívvel fogadunk.

Köszönjük Testvéreink eddigi áldozatos támogatását és szeretetét, hiszen a gyülekezetben folyó sokrétű munka ennek köszönhetően valósulhat meg!

Erős Vár a mi Istenünk!

Johann Gyula lelkész – dr. Kemény Csaba felügyelő

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(„http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(„ISO-8859-2”, „UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események