amester

Helló Világ!

Üdvözlet! Ez az első saját WordPress-bejegyzés. Módosítható, vagy törölhető, aztán megkezdhető a honlap tartalommal történő feltöltése!

Áprilisi családi istentisztelet

Az idei tavasz utolsó előtti családi istentiszteletére került sor április 26-án. Az alkalom elején most is megköszöntöttük azokat a vasisokat, akik áprilisban ünneplik a születésnapjukat.

Ebben a tanévben is hétről hétre vezettük, kik jöttek el reggelente a Vasárnapi Iskolába. Ennek az eredményét is ezen az istentiszteleten hirdettük ki, és a három korcsoport három-három (a holtverseny miatt a középső- és nagycsoportban négy) legszorgalmasabb „méhecskéje” egy-egy könyvjutalmat vehetett át. Continue reading

Húsvét ünnepe

Az idei húsvétvasárnap a Vasárnapi Iskolában néhány festmény segítségével elevenítettük fel a jó hírt: Jézus feltámadt! Ezeken a képeken nemcsak azt néztük meg, a festők szerint milyen nagy fény vehette körül a hírvivő angyalt, hanem, hogy hogyan nézhetett ki az üres sziklasír. Ezek után mindenki elkészíthette a maga változatát – hűtőmágnes formájában.

Az istentiszteleten, az igehirdetés után ez alkalommal is szolgált gyülekezet kórusa – ez alkalommal is a gyülekezeti teremben énekeltek be. Continue reading

Nagyvárosi és Csömöri Passió

A böjti időszak utolsó „öregifi” alkalmán a húsvétra egy különös és szokatlan film közös megtekintésével készültünk. Denys Arcand 1989-ben készült Montreáli Jézus (Jésus de Montréal) c. alkotásának különlegessége, hogy kereskedelmi forgalomba nem került, a mozik nem vetítik, szándékosan csak személyes, baráti közvetítéssel juthat el a nézőkhöz. A film valójában egy modern nagyvárosi passiójáték – szigorúan felnőttek számára, ahol a felnőtt szót nem pusztán életkorban kell érteni. A Jézus történtét előadó underground színészek élete és a szabadtéri passiójáték körül kialakult helyzet az idő előrehaladtával egyre több mindenben kezd hasonlítani a kétezer évvel ezelőtti történésekre. Szinte minden szereplőben, párbeszédben és fordulatban, de még a képekben is megtalálhatók a párhuzamok és finom bibliai utalások, amelyek nyilvánvalóan csak a Bibliát jól ismerő közönség számára egyértelműek. Continue reading

Farsangi imahét, 2010. február 14–21.

Hatvanadik alkalommal rendeztük meg gyülekezetünkben az 1950-ben bibliakörös asszonyok kezdeményezésére és Solymár János lelkész támogatásával elindított – nálunk hagyományos, az országban egyedülálló – farsangi imahetünket.

A családias hangulatú estekre idén is részben a környéken szolgáló, főként újonnan beiktatott lelkészek látogattak el, alkalmat teremtve ezzel arra, hogy bemutatkozhassanak nekünk, és ők is jobban megismerjék a csömöri gyülekezetet. Többen képeket is hoztak magukkal, s a számítógép segítségével beszéltek gyülekezeteikről, tevékenységükről, missziójukról. Continue reading

Ökumenikus Imahét, 2010. január 17–24.

A közös, egyhetes áhítatsorozat gondolatát éppen száz esztendővel ezelőtt indították útjára a történelmi egyházak a skóciai Edinburgh-ból. 1910-ben ott tartottak a nagy egyházak először együtt templomi szertartást az ökumené (a gör. oikoumené gé, ‘az egész lakott földkerekség’ rövid formája, ma: a keresztények egységtörekvése) jegyében. Az akkor missziói tevékenységet folytatók kezdeményezték ezt, akik maguk is küzdöttek azzal a paradox helyzettel, hogy noha ugyanazt hirdetik a kereszténységről még semmit nem tudó népeknek, mégis a szétszakítottság jellemzi őket. Continue reading

30 év a gyülekezeti felügyelői tisztségben.

Beszélgetés Gubek Máriával, gyülekezetünk felügyelőjével

2009. november 15-én az istentisztelet keretében Johann Gyula lelkész egy gyönyörű virágcsokrot, templomunk bekeretezett fotóját és egy faragott feszületet nyújtott át kedves szavak kíséretében Gubek Máriának, megköszönve gyülekezetünkben végzett hűséges szolgálatát. E jubileum kapcsán elevenítettük fel a 30 év történéseit.

Continue reading

Napi ige

[insert_php]

$a = file_get_contents(“http://zope.lutheran.hu/portal/napiige/csakige”);

$output = iconv(“ISO-8859-2”, “UTF-8”, $a);

echo ($output);

[/insert_php]

Gyülekezeti események