A gyülekezet kórusa

Sok-sok alkalmon, ökumenikus imahéten, egyházzenei kórustalálkozón, templomi koncerten hallgattuk évek óta a helyi egyházak lelkes kórusait, s az erőteljesen kontrollált irigykedésünk mellett/után biztosan felmerült bennünk a kérdés: nekünk miért nincs ilyenünk??? Continue reading

Húsvéthétfő

Húsvéthétfőn az ünnepi istentisztelet prédikációs alapigéje az első Korinthusi levél 15. fejezetéből a 21. verstől a 23. versig szólt: „Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi.” Continue reading

Nagyvárosi és Csömöri Passió

A böjti időszak utolsó „öregifi” alkalmán a húsvétra egy különös és szokatlan film közös megtekintésével készültünk. Denys Arcand 1989-ben készült Montreáli Jézus (Jésus de Montréal) c. alkotásának különlegessége, hogy kereskedelmi forgalomba nem került, a mozik nem vetítik, szándékosan csak személyes, baráti közvetítéssel juthat el a nézőkhöz. A film valójában egy modern nagyvárosi passiójáték – szigorúan felnőttek számára, ahol a felnőtt szót nem pusztán életkorban kell érteni. A Jézus történtét előadó underground színészek élete és a szabadtéri passiójáték körül kialakult helyzet az idő előrehaladtával egyre több mindenben kezd hasonlítani a kétezer évvel ezelőtti történésekre. Szinte minden szereplőben, párbeszédben és fordulatban, de még a képekben is megtalálhatók a párhuzamok és finom bibliai utalások, amelyek nyilvánvalóan csak a Bibliát jól ismerő közönség számára egyértelműek. Continue reading

Farsangi imahét, 2010. február 14–21.

Hatvanadik alkalommal rendeztük meg gyülekezetünkben az 1950-ben bibliakörös asszonyok kezdeményezésére és Solymár János lelkész támogatásával elindított – nálunk hagyományos, az országban egyedülálló – farsangi imahetünket.

A családias hangulatú estekre idén is részben a környéken szolgáló, főként újonnan beiktatott lelkészek látogattak el, alkalmat teremtve ezzel arra, hogy bemutatkozhassanak nekünk, és ők is jobban megismerjék a csömöri gyülekezetet. Többen képeket is hoztak magukkal, s a számítógép segítségével beszéltek gyülekezeteikről, tevékenységükről, missziójukról. Continue reading

Ökumenikus Imahét, 2010. január 17–24.

A közös, egyhetes áhítatsorozat gondolatát éppen száz esztendővel ezelőtt indították útjára a történelmi egyházak a skóciai Edinburgh-ból. 1910-ben ott tartottak a nagy egyházak először együtt templomi szertartást az ökumené (a gör. oikoumené gé, ‘az egész lakott földkerekség’ rövid formája, ma: a keresztények egységtörekvése) jegyében. Az akkor missziói tevékenységet folytatók kezdeményezték ezt, akik maguk is küzdöttek azzal a paradox helyzettel, hogy noha ugyanazt hirdetik a kereszténységről még semmit nem tudó népeknek, mégis a szétszakítottság jellemzi őket. Continue reading

30 év a gyülekezeti felügyelői tisztségben.

Beszélgetés Gubek Máriával, gyülekezetünk felügyelőjével

2009. november 15-én az istentisztelet keretében Johann Gyula lelkész egy gyönyörű virágcsokrot, templomunk bekeretezett fotóját és egy faragott feszületet nyújtott át kedves szavak kíséretében Gubek Máriának, megköszönve gyülekezetünkben végzett hűséges szolgálatát. E jubileum kapcsán elevenítettük fel a 30 év történéseit.

Continue reading